~HobbyDotje~

Alles over haken, breien etc....

~Engels-Nederlands~

alt Alternate  Elke 2 naald
  Alternately  Afwisselend
approx Approximately Ongeveer
  Apron Schort
  Armhole  Armsgat
  Back Rugpand/achterpand
  Background colour Achtergrond kleur
  Ball band Garenwikkel
  Basket Mand
  Beak Snavel
beg Beginning Begin
bet Between Tussen
B Bobble Nop 
  Bodice Onderlijfje/keurslijfje
  Bonnet Vrouwenmuts met touwtjes
  Border Rand (ingebreid)
  Breeches Korte broek
  Brooch Broche
  Brush Vossestaart
  Bustle Stoffer
  Button(s) Kno(o)p(en
  Buttonhole  Knoopsgat 
  Cable  Kabel 
CB Cable back Kabelnaald aan de achterkant
CF Cable forward Kabelnaald aan de voorkant
CN Cable Needle Kabelnaald
  Cardigan  Vest
  Cast off Afkanten
  Cast on  Opzetten
cm Centimeter(s) Centimeter(s)
ch sp(s) Chain space(s) De ruimte tussen de steken
ch(s) Chain(s) Losse of opzet- of kettingsteek
  Chart  Teltekening
  Circular knitting  Rondbreiwerk 
  Circular needle Rondbreinaald
  Clear adhesive Doorzichtig plakband
  Cloak Mantel
  Clog Klomp
cl(s) Cluster(s) Steken die bij elkaar horen
  Collar Kraag/boordje
  Colour  Kleur
cont Continue Vervolgen/doorgaan
CC Contrast colour Contrasterende kleur
  Cotton bud Stofknoop
  Cravat Stropdas
  Crochet Haken
  Crochet hook Haaknaald
  Cross  Kruisen
  Cuff  Mouwboord
  Darn end Draadeinde
  Dec at begin and end of row Brei de eerste en de laatste 2 steken van de toer samen
  Dec at begin or end of row Brei de eerste of de laatste 2 steken van de toer samen
dec Decrease Minderen door steken samen te breien
  Description Beschrijving
  Do not join Tel deze steek niet mee
dc Double crochet (UK) Vaste
dc Double crochet (US) Stokje
DK Double knitting Met 2 draden breien
  Double knitting yarn Dubbele draad
dpn Double pointed needles Naalden zonder knop
dtr Double treble crochet (UK) Dubbel stokje
dtr Double treble crochet (US) Drievoudig stokje
  Double-sided stickey tape Dubbelzijdig plakband
  Dress Jurk
  Drinking straw Plastic rietje
  Drop a stitch Een steek laten vallen
  Dubble strand Dubbele draad
  Duffel coat Duffeljas
  Dustpan Blik
  Ears Oren
  Edge Kant 
  Edge stitch  Kantsteek
  Embroider Borduren
  Eye socket Oogkas
f Facing Met deze kant naar je toe
  Fasten off securely Goed vastzetten
  Feet Voeten
fin Finish Eindig
foll Following  Volgende 
  Follows Volgt
  Fray Check fabric sealant Textielverharder
  Foundation stitch Losse of opzet of kettingsteek
  Frill Geplooide strook/kraag
  Front Voorpand
fbf
Front, back, front In een steek drie steken breien, in voorlus, achterlus, voorlus
gar/gs(t) Garter Stitch Ribbelsteek (brei elke toer recht)
  Gathering Bij elkaar nemen/rijgen
  Glue Lijm
g Gram Grammen
gr Group Groep
  Gusset Inzetsel/spie
hdc Half double crochet (US) Half stokje
htr Half treble crochet (UK) Half stokje
  Head Hoofd
  Hem Zoom
  Hood Capuchon
in(s) Inch(es) 2,54 cm
inc Increase Meerderen door uit 1 steek 2 steken te breien
inc into/td>
Increase into In 1 steek 2 steken breien, 1 in de voorste lus, 1 in de achterste lus
bl
Insert hook under back loop only Steek de haaknaald onder de achterste lus
fl
Insert hook under front loop only Steek de haaknaald onder de voorste lus
  Jacket Jas
  Jaw Kaak
K/k Knit  Recht breien
  Knit 2 stitches 2 st recht breien
k2tog Knit 2 stitches together 2 steken recht samenbreien
  Knit into back  Brei recht in de achterste lus
kfb
Knit into front and back of stitch Brei recht in de voorste en achterste lus van de steek
  Knit up Recht breiend steken opnemen
kwise Knit wise Al recht breiend steken opnemen
  Lace Kant
  Leave remaining stitches Resterende steken niet breien (vaak op hulpnaald zetten)
LH/lh Left hand Linker hand
LT Left twist Linkse draai
lp(s) Loop(s) Lus(en)
MC Main colour Hoofdkleur
M1 Make 1  1 steek meerderen door de lus tussen 2 steken op te nemen en deze door de achterst lus te breien
M1p Make 1 purlewise 1 steek averecht meerderen
M1L Make 1 twisted to the left 1 steek gedraaid naar links meerderen
M1R Make 1 twisted to the right 1 steek gedraaid naar rechts meerderen
MB Make a bobble Maak een nop
  Making up/finishing Afwerking/in elkaar zetten
meas Measurements/Size Maten/afmetingen
m Metre(s) Meter(s)
mm Millimeter(s) Millimeter(s)
  Mob cap Mopsmuts
  Moss Stitch  Gerstekorrel 
  Muzzle Snuit
  Neck  Hals 
  Needle(s) Naald(en)
  Next row  Volgende naald/toer
nc Not closed Niet gesloten
No Number Nummer
  Nut Noot
oz Ounces Ounces
  Overskirt Overrok
p2sso Pass 2 slipped stitches over Haal 2 afgehaalde steken over de gebreide steek
psso
Pass slipped stitch over  Haal afgehaalde steek over de gebreide steek/ overhaling
patt rep(s) Pattern repeat(s) Patroon gaat verder of herhalen
patt(s) Pattern(s) Patro(o)n(en) 
  Paw Klauw
  Peplum Schootje
p/pc Picot Picotsteek
  Pin(s) Speld(en)
  Pipecleaner Pijpenrager
PB Place bead Plaats kraal/parel
PM Place marker Plaats markeerring of markeerdraad (in contrasterende kleur)
  Plain Recht
  Press stud Drukknoop
prev Previous Vorige
  Pullover  Trui 
P/p Purl  Averecht 
P2tog Purl 2 stitches together Brei 2 steken averecht samen
P3tog Purl 3 stitches together Brei 3 steken averecht samen
  Purl into back  Brei averecht breien in de achterste lus
pfb
Purl into front and back of stitch  Brei averecht in de voorste en achterste lus van de steek
pwise Purl wise Door het averecht breien van de steek
qc Qadruple crochet stitch (UK) Drievoudig stokje
rb Raised back Steek opnemen aan de achterkant
rf Raised front Steek opnemen aan de voorkant
  Rejoin Begin nu weer bij
rem Remaining  Resterende/overige/overgebleven
rep(s) Repeat(s) Herha(a)l(en) 
rev st st
Reverse stocking stitch Averecht is de voorkant, recht is de achterkant
rev Reversing Verkeerde kant
  Rib Boordsteek
  Ribbon Lint/band
RH Right hand Rechter hand
RS Right side Goede kant van het werk
RT Right twist Rechtse draai
rnd(s) Round(s) Toeren op een rondbreinaald
  Row(s) Toer(en)/naald(en)
  Ruffle Rimpelen
  Safety pin Veiligheidsspeld
  Seam Naad
  Secure Maak goed vast
  Shape  Vormen 
  Shoulder Schouder 
  Silver foil Aluminiumfolie
sc Single crochet (UK) Halve vaste
sc Single crochet (US) Vaste
sk Skip Sla over
  Skirt Rok
  Sleeve  Mouw
sl Slip  Afhalen
sl1 Slip 1 stitch 1 steek afhalen zonder te breien
skpo
Slip 1 stitch, knit 1, pass slipped stitch over Haal 1 steek af, brei 1 steek, haal afgehaalde steek over de gebreide steek
sk2po

Slip 1 stitch, knit 2 stitches together, pass slipped stitch over Hal 1 steek af, brei 2 steken samen, haal afgehaalde steek over de gebreide steek
ssk
Slip 2 stitches one at a time, knit 2 slipped stitches together Haal 2 steken na elkaar af, zet ze weer op de linkernaald en brei ze recht samen
ssp

Slip 2 stitches one at a time, purl 2 slipped stitches together trough back of loops Haal 2 steken na elkaar af, zet ze weer op de linkernaald en brei deze 2 steken averecht samen door de achterste lussen van de steken
sl st Slip stitch Haal steek af
sl st Slip stitch (haken) (UK) Halve vaste
sl st Slip stitch (haken) (US) Halve vaste
  Snout end Einde van de snuit
  Soft pencil Zacht potlood
sp(s) Space(s) Ruimte
  Spare needle Hulpnaald/extra naald
  Stitch holder Stekenhouder
st(s) Stitch(es)  Steken
in next
Stitches to be worked into same stitch De steken maken in dezelfde steek
st st/ss Stocking Stitch Tricotsteek
  Stout card Stevig karton
  Stuff Opvullen
  Tabart Herautsmantel
  Tail Staart
  Tailcoat Jaquet
  Tammy Schotse platte muts/baret
  Tassel Kwastje
  Tension/gauge  Stekenproef 
  Thread end Draadeinde
  Through  Door
tbl Through back of loop  In de achterste lus insteken 
  Tie Stropdas
  Time(s) Herhaal x maal
across To the end of the row Tot aan het eind van de naald
tog Together  Samenbreien
  Toggle Pin
  Tracing paper Overtrekpapier
tr(c) Treble crochet (UK) Stokje
tr(c) Treble crochet (US) Dubbel stokje
ttr Triple treble crochet (UK) Drievoudig stokje
  Trotter Varkenspoot
  Trousers Broek
  Turn  Keer het breiwerk en brei verder over deze steken
tlpy   
      
Turn and loop yarn Brei het aantal steken dat aangegeven is, keer het werk, haal 1 steek af naar de linker naald met het garen aan de achterkant, haal het garen naar de voorkant tussen de de afgehaalde steek en de steken op de rechter naald, haal de steek weer af naar de rechternaald, brei terug over de naalden die net zijn gebreid, laat de steken op de rechternaald rusten (dus niet breien)
t-ch(s) Turning chain(s) Kantsteek
  Tweezer Pincet
  Twist stitches  Steken kruisen
  Underskirt Onderrok
  Waistcoat Vest
  Washable Wasbaar
  Wattle Lel van kalkoen
  With RS/WS facing Met de goede/verkeerde kant naar je toe
wyib With yarn in back Met de draad aan de achterkant
wyif With yarn in front Met de draad aan de voorkant
  Wooden Beads Houten Kraal
dc2tog Work 2 dc together (US) Haak 2 stokjes samen
dtr2tog Work 2 dtr together (UK) Haak 2 dubbele stokjes samen
tr2tog Work 2 tr together (UK) Haak 2 dubbele stokjes samen
htr2tog Work 2 htr together (UK) Haak 2 halve stokjes samen
  Worsted weight yarn Dubbele draad
WS Wrong side Verkeerde kant van het werk
  Yarn Garen
yfwd/yf Yarn forward Draad voor het werk
yo Yarn over Draad over het werk
2yo Yarn over twice Een dubbele omslag
yrh Yarn round hook Draad om de naald slaan
yrn Yarn round needle Draad om de naald slaan
yb(k) Yarn to the back Draad achter het werk
( ) / [ ]
Breackets Wordt gebruikt om grotere maten of bepaalde instructies aan te geven
*
  Wordt gebruikt om aan te geven waar de herhaling begint
US   Amerikaanse term
UK   Engelse term

Create a Free Website